12-те най-често срещани грешки на начинаещи инвеститори в HYIP

Повечето финансови загуби могат лесно да се избегнат, ако не извършите невероятно глупави грешки, които да ви върнат в първи клас. Всички грешки са почти винаги еднакви (стандартни). Почти всички минават през тях и само на най-умните им се отдава да…

Основни понятия в инвестирането

Думата инвестиция произлиза от латинската investire, което означава да инвестирам (да вложа). Съвременният свят разбира тази дума като ефективно влагане на средства или принцип на вложение на капитал в избран бизнес чрез закупуване на ценни книжа или предприятия с цел получаване на печалба. Много хора, които си…