Изплащане на Рефбек

Ако сте инвестирали през наш линк (банер) и сте станали наш реферал, то може да направете заявка за изплащане на рефбек чрез следната форма.

Моля, попълнете вярно исканата информация!

Сайтът, в който сте се регистрирали през наш линк (задължително)

Вашето ПОТРЕБИТЕЛСКО име (user name) в регистрирания сайт (задължително)

Вашият Email, с който сте регистрирани (задължително)

Инвестираната от вас сума $ (задължително)

Вашият Payeer потреб. № (задължително)

Код за сигурност

*Забележка: Изплаща се рафбек само към посочен Payeer акаунт!
За непопълнена вярно информация рафбек и претенции не може да има.