Основни понятия в инвестирането

Думата инвестиция произлиза от латинската investire, което означава да инвестирам (да вложа). Съвременният свят разбира тази дума като ефективно влагане на средства или принцип на вложение на капитал в избран бизнес чрез закупуване на ценни книжа или предприятия с цел получаване на печалба.

Много хора, които си задават въпроса, къде да инвестират парите си, не разбират същността и начина на функционитане на тази системата. Трябва да знаете, че за инвестиции се смятат: парични средства, банкови депозити, ценни книжа, оборудване, машини и технологии, кредити, имоти, имущество, интелектуална собственост, имуществени права и много други, които позволяват да получавате приходи и постигане на положителен социален ефект.

Не всеки знае как да се инвестира грамотно, защото не взема под внимание множеството нюанси, свързани с тези дейности. Инвестирането е, преди всичко, съвкупността от разходите, които се реализират по метода на дългосрочните капиталови вложения в селското стопанство, промишлеността, транспорта, медицината и много други сектори.

Всеки, който не знае къде може да се инвестира, трябва да е наясно, че инвестициите се делят на три типа – финансови, реални и интелектуални.

Финансови инвестиции са, вложения в различни финансови инструменти. Финансовите инвестиции се извършват чрез облигации, акции, банкови депозити, ценни книжа и активите на предприятията.

Реалните инвестиции са, дългосрочни вложения на средства в различни сектори на материалната сфера за производството на различни продукти. Този тип инвестиции за идеални за тези, които не знаят къде да инвестират парите си.

Интелектуални инвестиции са, различни вложения в разработки свързани с различни научно-изследователски дейности. Ако не знаете къде да вложите малко пари, а имате достатъчно голям умствен потенциал, този вид инвестиции напълно ще отговаря на вашите способности.

Инвестирането е необходимо условие за кръгооборота на средствата и е най-печелившото вложение. На свой ред, развитиоето на различните производствени сфери, създава благоприятни условия за откриване на нови възможности за инвестиции. По този начин пред инвеститорите се откриват нови начини за влагане на средства.

Коментари

коментари

, , , , , , , , ,

Post navigation

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *